Strona główna portalu

Opcje na stronie głównej portalu

1. Główny widok portalu - wyszukiwanie
2. Lista dokumentów - tu można sprawdzić listę dokumentów dotychczas udostępnionych w portalu, a ponadto przeglądać każdy dokument w wersji z prezentowanym równolegle indeksem haseł dla każdego bloku tekstu.
3. Indeks haseł - tu można zapoznać się z całym drzewem
4. O aplikacji - główne informacje techniczno-administracyjne o aplikacji internetowej prezentowanej na portalu.
5. Formularz do kontaktu z administratorami - zapraszamy do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami nt. funkcjonowania portalu i zgłaszania ewentualnie dostrzeżonych usterek.
6. Opcja zwiększania (A+) i zmniejszania (A-) wielkości liter na stronie - przydatna m.in. dla osób słabo widzących, a także przy używanych niestandardowych rozdzielczościach ekranu.

Dalsza pomoc w opracowaniu

tu sukcesywnie pojawiać się będą dalsze opracowane tematy pomocy dla użytkownika