ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

Wspólny projekt Centrum Myśli Jana Pawła II i portalu Opoka.org.pl

Treść większości dokumentów Jana Pawła II została udostępniona przez Fundację Opoka na podstawie licencji z L'Osservatore Romano.
Treść 4 adhortacji apostolskich została udostępniona nieodpłatnie przez Wydawnictwo M i pochodzą z 16-tomowej kolekcji Dzieł Zebranych Jana Pawła II.

Pomysł portalu i aplikacji: © Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010-12
Tworzenie indeksu: 5-osobowy zespół specjalistów z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Realizacja kolejnych wersji aplikacji internetowej:
1/ Michał Janczak
2/ Logic Point s.c. z Katowic - Andrzej Korniów, Izabela Mendakiewicz

Aktualna wersja aplikacji zawiera komplet:
- wszystkich encyklik i adhortacji Jana Pawła II,
- Jego orędzi i wystąpień z okazji Światowych Dni Młodzieży
- homilii i przemówień z pielgrzymek do Ojczyzny
oraz wybrane przemówienia i homilie z niektórych (od roku 1997) pielgrzymek zagranicznych Jana Pawła II.
Dokumenty są zintegrowane ze specjalnie przygotowanym indeksem pojęć, miejsc, osób i odwołań bibliograficznych.

                                                          Wkrótce więcej informacji oraz pliki pomocy dot. zaawansowanych funkcji portalu - aktualnie w opracowaniu...