Zaznacz dokumenty do wyszukiwania:

 


Znalezione hasła Uwzględnij zaznaczone poniżej hasła przy wyszukiwaniu
 

Szukane hasło:

godność człowieka

Statystyki wyszukiwania:

  • Dokument z największą liczbą pasujących fragmentów: Evangelium vitae
  • Znalezionych dokumentów: 47
  • Znalezionych fragmentów: 93

Znalezione fragmenty:sortuj po istotnościsortuj po dokumentach

Evangelium vitae, 1

Wprowadzenie

1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21).

UWAGA: Żeby wyszukać wystąpienia hasła lub cytatu składającego się z więcej niż jednego słowa, należy całość wziąć w cudzysłów.
Np. "dobro wspólne". Bez cudzysłowów aplikacja wyszuka wszystkie wystąpienia przynajmniej jednego ze słów wpisanych w okienko wyszukiwania.
Witaj na stronie Zintegrowanej Bazy Tekstów Papieskich!

Aktualnie dostępna baza zawiera wszystkie encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przemówienia i orędzia Papieża z okazji kolejnych Światowych Dni Młodzieży oraz homilie i przemówień z pielgrzymek do Polski - wraz z dodanym szczegółowym indeksem pojęć. Trwają pracę nad indeksacją wybranych listów apostolskich i homilii z wybranych pielgrzymek poza Polską. Zachęcamy do korzystania nie tylko z opcji wyszukiwania, ale również innych możliwości aplikacji:
  • całą strukturę indeksu haseł można przeglądać w zakładce Indeks haseł,
  • poszczególne dokumenty w całości wraz z hasłami przypisanymi poszczególnym akapitom tekstu odnajdziesz w zakładce Dokumenty,
  • możliwość kontaktu z autorami np. w celu zgłoszenia uwag nt. portalu odnajdziesz w zakładce Kontakt.
Witamy i zapraszamy do częstego korzystania!