przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Homilia z mszy na Lungomare Corso Colombo w Chiavari, 5

5. Najświętsza Maryja Panna jest niczym dobra i żyzna gleba, na której ziarno słowa Bożego przyjęło się i wydało mesjański owoc — zbawcze błogosławieństwo dla całego rodzaju ludzkiego. W tym wzorze Kościół dostrzega swoje odbicie: każdą wspólnotę diecezjalną można porównać do ogrodu, o którym mówi prorok Izajasz, a w którym wyrastają różnorakie charyzmaty objawiające działanie łaski i wzbogacające Lud Boży.

Myślę tu o licznych świętych i błogosławionych pochodzących z waszej ziemi: o świętym biskupie Antonim Marii Gianellim i św. Katarzynie Fieschi Adorno; o błogosławionych Albercie i Baltazarze z Chiavari; o błogosławionym kapłanie Augustynie Roscellim i nowej błogosławionej Brygidzie Morello, założycielce zgromadzenia Urszulanek Maryi Niepokalanej. Do nich należy dołączyć kilka postaci uznanych za «czcigodne» oraz za sługi Boże.

Myślę o różnych zgromadzeniach życia konsekrowanego, męskich i żeńskich, wzywając młodych, by je poznawali, ponieważ w niektórych z nich mogą odnaleźć charyzmat, który jest odpowiedzią na ich poszukiwanie sensu i na pragnienie poświęcenia się Bogu i braciom.

Myślę tu także o stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach i zespołach wiernych świeckich, które wnoszą niezastąpiony wkład w misję Kościoła, zarówno w sferze formacji, jak i rozwoju duchowego, działalności charytatywnej, socjalnej i kulturalnej. Dla każdej z tych wspólnot kościelnych modlę się o moc Ducha Świętego i wzywam je zarazem, aby włączały się harmonijnie w duszpasterstwo diecezjalne, zgodnie ze wskazaniami biskupa.

Zachęcam do kontynuacji dobrze już rozwiniętego duszpasterstwa młodzieży poprzez formację «bliskich» i jednoczesne poszukiwanie «dalekich». Życzę pomyślnego rozwoju licznych inicjatyw, dawnych i nowych, wśród których chcę wymienić programy formacyjne Akcji Katolickiej, międzyparafialną katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania oraz dzieło «Wioska dziecięca» — szczególnie piękny kwiat w ogrodzie waszej diecezji.

Zachęcam do coraz bardziej systematycznego i powszechnego duszpasterstwa rodzin, które ma swoje centrum w ośrodku duchowości Madonnina del Grappa. Rodzina jest filarem społeczeństwa i dlatego tylko intensywna i dobrze przemyślana praca z rodzinami pozwala odnowić tkankę wspólnoty kościelnej i społeczeństwa jako takiego.