przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Przesłanie z okazji Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, 2

4. Wiem, że wasz kongres rozpocznie się w Rzymie, jego kontynuacją będzie pielgrzymka do Loreto, a zakończy się w niedzielę 5 września w dolinie Montorso Mszą św., podczas której z radością zaliczę w poczet błogosławionych kilkoro członków Akcji Katolickiej, którzy w swym życiu byli przekonywającymi wzorami wierności Ewangelii.

Przygotowuję się zatem, by ponownie udać się z pielgrzymką do drogiego mi sanktuarium w Loreto, międzynarodowego ośrodka duchowości maryjnej, gdzie będę się modlił do Najświętszej Maryi Panny, abyście dzięki łasce Ducha Świętego mogli być zawsze gotowi odpowiedzieć swoim fiat na wolę Bożą, stając się świadkami Tajemnicy Chrystusa dla zbawienia świata.

Życząc, by prace kongresu przyniosły obfite owoce, które pomogą Akcji Katolickiej coraz skuteczniej służyć Królestwu Chrystusowemu, przesyłam wszystkim specjalne Błogosławieństwo Apostolskie.

Castel Gandolfo, 10 sierpnia 2004 r.