przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Przesłanie z okazji Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, 0

1. «Duc in altum, Akcjo Katolicka! Z odwagą patrz w przyszłość!» Takie wezwanie skierowałem 26 kwietnia 2002 r. do delegatów na XI Zgromadzenie Krajowe Włoskiej Akcji Katolickiej. Z przyjemnością stwierdzam, że ten mój apel został przyjęty jako zobowiązanie i hasło Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, który rozpocznie się w Rzymie 31 sierpnia 2004 r. z inicjatywy Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz Włoskiej Akcji Katolickiej, przy współpracy Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich dyrektorów i asystentów Akcji Katolickiej z różnych krajów, zgromadzonych w Domus Pacis. W sposób szczególny pozdrawiam po bratersku księży kardynałów oraz czcigodnych braci w biskupstwie, którzy zechcieli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

2. «Patrzenie w przyszłość z odwagą» to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia. Powstała z «opatrznościowego natchnienia», zgodnie ze słowami mojego poprzednika, świętej pamięci papieża Piusa XI, była jednoczącą, konstruktywną i dynamiczną siłą współczesnego procesu «umacniania roli ludzi świeckich», potwierdzonego na Soborze Watykańskim II. Dzięki temu pokolenia wiernych dojrzewały w swym powołaniu na drodze chrześcijańskiej formacji, która pomagała im uświadomić sobie w pełni osobistą odpowiedzialność za budowanie Kościoła i działać z apostolskim zapałem we wszystkich środowiskach życia. Jakże nie wspomnieć przy tej okazji, że soborowy dekret o apostolstwie świeckich uznał wartość tej zasłużonej tradycji i gorąco zalecił jej kontynuowanie? (Apostolicam actuositatem, 20). W Posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici, a także w moich licznych wystąpieniach przy okazji różnych zgromadzeń Włoskiej Akcji Katolickiej zalecenia Soboru zostały z mocą potwierdzone, co pomogło przezwyciężyć pewne niejasne i trudne sytuacje.

Dziś pragnę powtórzyć z naciskiem jeszcze raz: Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej! Pamięć nie może oznaczać nostalgicznego zasklepienia w przeszłości, lecz musi pomóc zrozumieć cenny dar, jaki Duch Święty ofiarował Kościołowi: dziedzictwo, które na progu trzeciego tysiąclecia powinno zrodzić nowe owoce świętości i apostolstwa, aby plantatio stowarzyszenia objęło wiele innych Kościołów lokalnych różnych krajów.