1 1 2 3 4 4
Tytuł dokumentu Data powstania Miejsce
Modlitwa w intencji narodu żydowskiego na Umschlagplatz 1999-06-11 Warszawa
Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski 1999-06-11 Warszawa
Pozdrowienie do pielgrzymów w Częstochowie 1999-06-17 Częstochowa
Pozdrowienie na zakończenie mszy na krakowskich Błoniach 1999-06-15 Kraków Błonie
Pozdrowienie na zakończenie mszy w Bydgoszczy 1999-06-07 Bydgoszcz
Pozdrowienie na zakończenie mszy w Ełku 1999-06-08 Ełk
Pozdrowienie na zakończenie mszy w Łowiczu 1999-06-14 Łowicz
Pozdrowienie na zakończenie mszy w Sandomierzu 1999-06-12 Sandomierz
Pozdrowienie na zakończenie mszy w Siedlcach 1999-06-10 Siedlce
Pozdrowienie na zakończenie mszy w Starym Sączu 1999-06-16 Stary Sącz
Pozdrowienie na zakończenie spotkania z wiernymi w Gliwicach 1999-06-15 Gliwice
Przemówienie do pracowników LOT–u 1999-06-13 Warszawa
Przemówienie do wiernych w Gliwicach 1999-06-17 Gliwice
Przemówienie do wiernych w Sosnowcu 1999-06-14 Sosnowiec
Przemówienie do wiernych w Wadowicach 1999-06-16 Wadowice
 
1 1 2 3 4 4